Yrkesskade

Yrkesskadeadvokat

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade kjenner du deg sikkert igjen i det som kan beskrives som en ørkenvandring og papirmølle i kontakten med NAV, arbeidsgiver, arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV-kontoret. Dette i tillegg til de, kan hende, smertefulle helseplagene man uforskyldt har blitt utsatt for.

Ved å benytte seg av vårt tilbud som yrkesskadeadvokater kan vi lette byrdene yrkesskaden har medført for deg. Vi guider deg gjennom paragrajungelen og sørger for at du får den erstatning du har krav på når du trenger det.

Prosessen du som yrkesskadet må gå igjennom kan erfaringsmessig ta lang tid. En yrkeskadeadvokat vil sørge for at du får utbetalt erstatning underveis, når du har behov for det og at utmålingen blir korrekt. I tillegg til at du mottar rett yrkesskadeerstatning vil yrkesskadeadvokaten sørge for at du mottar erstatning for alle tapsposter knyttet til skaden.

Ved å bruke en yrkesskadeadvokat som er spesialist på behandling av yrkesskader og utmåling av økonomisk tap sikres du på beste mulige måte.

Du kan lese mer om gangen i en yrkesskadesak her.

Dersom du har behov for avlastning og tenker at bruk av advokat vil styrke din sak er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vi arbeider etter prinsippet om «no cure no pay» i yrkesskadesaker. Dersom du ikke får medhold i saken betaler du heller ikke salær.