Trafikkskade

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke kjenner du deg sikkert igjen i det som kan beskrives som en ørkenvandring og papirmølle i kontakten med NAV, forsikringsselskapet og NAV-kontoret. Dette i tillegg til de, kan hende, smertefulle helseplagene man uforskyldt har blitt utsatt for.

Ved å benytte seg av vårt tilbud som trafikkskadeadvokater kan vi lette byrdene trafikkskaden har medført for deg. Vi guider deg gjennom paragrajungelen og sørger for at du får den erstatning du har krav på når du trenger det.

Prosessen du som trafikkskadet må gå igjennom kan erfaringsmessig ta lang tid. En trafikkskadeadvokat vil sørge for at du får utbetalt erstatning underveis, når du har behov for det og at utmålingen blir korrekt. I tillegg til at du mottar rett trafikkskadeerstatning vil trafikkskadeadvokaten sørge for at du mottar erstatning for alle tapsposter knyttet til skaden.

Ved å bruke en trafikkskadeadvokat som er spesialist på behandling av trafikkskader og utmåling av økonomisk tap sikres du på beste mulige måte.

Du kan lese mer om gangen i en trafikkskadesak her.

Dersom du har behov for avlastning og tenker at bruk av advokat vil styrke din sak er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vi arbeider etter prinsippet om «no cure no pay» i trafikkskadesaker. Dersom du ikke får medhold i saken betaler du heller ikke salær.

Kontaktskjema