Advokat Personskade

Vi har lang erfaring med skadeoppgjør i personskadesaker (yrkesskade/trafikkskade/pasientskade/ulykkesskade) og har den nødvendige kompetansen du trenger for å få erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet.
Vi håper du vil finne informasjon av betydning for din personskadesak på våre hjemmesider. Dette er et sentralt arbeidsområde for oss og vi ønsker å tilby deg så god informasjon som mulig. Sidene er kontinuerlig under arbeid så dersom du har spørsmål du ikke finner svar på er det bare å ta kontakt.
Vi tilbyr deg en totalvurdering av hvilke rettigheter og muligheter du har og hvilke «farer» din sak står overfor i møtet med forsikringsbransjen og NAV. Vi samarbeider med eksperter innenfor ulike fagområder for at din sak skal styres i riktig retning – for at du skal få høyest oppnålig erstatning og oppreisning.
Lang erfaring med ulike skadetyper, forskjellige forsikringsdekninger, sakkyndige og ulike problemstillinger har gitt oss en unik kompetanse i behandlingen av personskadesaker.
Dersom du har spørsmål knyttet til en personskadesak er det bare å ta kontakt. Vi tar ikke betalt for enkle telefonhenvendelser eller henvendelser via vårt kontaktskjema.
Vi tar saker fra hele landet ev. utlandet. I den type saker denne nettsiden omhandler er det sjelden behov for kontakt ansikt til ansikt. Kontakten skjer best ved telefon.


Kontaktskjema