Menerstatning ved trafikkskade

Dersom du har vært utsatt for en trafikkskade kan du ha krav på menerstatning fra det ansvarlige bilforsikringsselskapet. Menerstatning skal kompensere for såkalt «ikke økonomisk tap», for eksempel tap av fritidsaktivitet hvis trafikkskaden har medført begrensninger i så måte.

Menerstatning utmåles etter en egen tabell som er utarbeidet for dette formålet.

Tabellen er ordnet slik at det skal fastsettes en egen invaliditetsgrad i prosent på trafikkskaden. Dette betegnes som medisinsk invaliditetsgrad og må ikke forveksles med ervervsmessig uføregrad.

Får å få menerstatning ved trafikkskade er det et vilkår om at skaden skal være varig. I tillegg må trafikkskaden ha en invaliditetsgrad på 15 prosent eller mer.

Fastsettelsen av en varig medisinsk invaliditetsgrad på trafikkskaden må gjøres av en medisinsk spesialist innenfor det området skaden omfatter. Vanlig brukte spesialister er nevrologer, ortopeder, psykiatere etc. Det er viktig å merke seg at ikke alle behandlere kan fastsette medisinsk invaliditetsgrad ved bruk av tabellen for eksempel fastleger og fysioterapeuter. Man kan også merke seg at ikke alle skader og sykdommer er nevnt i tabellen. I slike tilfeller beror fastsettelsen av varig medisinsk invaliditetsgrad på et skjønn.

Når en spesialist skal fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad på trafikkskaden gjøres dette i form av utarbeidelse av en spesialisterklæring. I erklæringen fastsettes det hvorvidt det er årsakssammenheng mellom skadehendelsen og trafikkskaden. I tillegg fastsettes den varige medisinske invaliditetsgraden.

Spesialisterklæringen er viktig og dens betydning for den videre behandling av skadesaken kan ikke underkjennes. Som hovedregel vil forsikringsselskapet legge spesialisterklæringen til grunn ved senere behandling av erstatningssaken. Dersom erklæringen er negativ vil forsikringsselskapet normalt avslå ditt krav om erstatning og videre behandling av saken avsluttes.

En trafikkskadeadvokat kan ha en avgjørende betydning for hvordan din bilansvarssak blir behandlet.  Dette gjelder ikke minst ved valget av hvilken spesialist som skal benyttes i din sak og ved håndtering av saken videre hva enten erklæringen er positiv eller negativ.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt. Vi tar ikke betalt for enkle telefonhenvendelser eller henvendelser via vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema