onsdag 19 des 2018

Forarbeider

St. prp. nr. 39 (1975-1976)
Ot.prp. nr.4 (2000-2001) [ Lenke ]
Inst. O. nr. 46 (2000-2001) [ Lenke ]
Besl. O. nr. 63 (2000-2001) [ Lenke ]
Ot.prp. nr. 10 (2007-2008) Lenke
Innstilling O. nr. 25 (2007-2008) fra Justiskomiteen til Ot.prp. nr. 10 (2007-2008) vedr. endringer i voldsoffererstatningsloven Lenke
Ot.prp. nr. 12 (2008-2009) vedr. endringer i voldsoffererstatningsloven Lenke
Innstilling O. nr. 31 (2008-2009) fra Justiskomiteen vedr. endringer i voldsoffererstatningsloven Lenke

Vi ringer tilbake

Ring oss på 901 52 780 eller skriv inn ditt navn og telefonnummer så ringer vi deg

Søk i nettsider