Arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed av arbeidstaker

Arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed av arbeidstaker må, for å være gyldig, skje etter arbeidsmiljølovens regler. Arbeidsmiljøloven finner du her.

Formålet med reglene er å verne arbeidstaker mot usakelig avskjed og oppsigelse. Det stilles derfor mange formelle krav til oppsigelsen. Dersom formkravene ikke er oppfylt fra arbeidsgivers side vil oppsigelsen, på visse vilkår, måtte settes til side som ugyldig.

Dersom de materielle vilkårene for oppsigelse eller avskjed ikke er til stede er oppsigelsen ugyldig. Du har da krav på å få jobben tilbake eller du kan kreve erstatning.

Dersom arbeidsgiver har varslet deg om at du vil bli oppsagt eller avskjediget fra din stilling bør du kontakte advokat snarest. Dette fordi det løper korte frister som det påhviler arbeidstaker å overholde dersom oppsigelsen/avskjeden skal bestrides. Dersom ikke ønsker jobben tilbake, men bare ønsker å kreve erstatning er fristene noe lengre.

Før arbeidsgiver går til det skritt å si opp en ansatt skal han, så langt det er praktisk mulig, innkalle arbeidstaker til drøftelsesmøte for å drøfte grunnlaget for oppsigelsen med arbeidstaker. I dette møtet kan du ha med deg advokat dersom du ønsker det.

Ved å kontakte advokat så tidlig som mulig i oppsigelsesprosessen arbeidsgiver fører mot deg jo bedre er dine muligheter for å beholde arbeidet eller oppnå erstatning som følge av en usakelig oppsigelse eller ulovlig avskjed.

Ved å benytte advokat allerede fra drøftelsesmøtet vil saken bli bedre belyst og din side av saken vil komme tydelig frem for arbeidsgiver. Man kan også lettere forebygge misforståelser og at arbeidsgiver feiltolker regelverket.

Dersom arbeidsgiver fastholder at oppsigelsen eller avskjeden er rettmessig fra arbeidsgivers side må du anlegge søksmål for domstolene innen korte frister. Det er derfor viktig å rådføre seg om ens rettigheter og plikter på et så tidlig stadium av saken som mulig.

Advokatfirmaet Gregussen har kompetanse innen arbeidsrett gjennom erfaring fra advokatpraksis og fra organisasjoner i arbeidslivet. Vi kan bistå innen alle grener av arbeidsretten. Vi bistår ofte i forhandlinger, oppsigelsessaker etc. Vi representerer kun arbeidstakersiden. Vi prosederer også saker for domstolene.

Klikk her for å komme til vår kontaktside. Eller du kan sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

Vi ringer tilbake

Ring oss på 901 52 780 eller skriv inn ditt navn og telefonnummer så ringer vi deg

Søk i nettsider