onsdag 19 des 2018

Utvalgte fagområder:


Kontakt oss på telefon: 32 89 06 32 / 901 52 780, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ved bruk av vårt kontaktskjema. Du vil få en rask tilbakemelding.


Personskade

Den som har fått livet snudd opp ned etter en personskade har erfart at det er mange tiltak og mange hindringer som må overvinnes før erstatninger utbetales eller rettigheter etter folketrygden oppnås. Mange lever lang tid i usikkerhet i forhold til egen helse og fremtidig økonomi.

Mange spørsmål melder seg. Hva skal jeg gjøre i forhold til jobb og arbeidsgiver? Hvordan skal jeg forholde meg til NAV? Hvilke forsikringer har jeg? Hva skal jeg si til forsikringsselskapet? Bør jeg gå til legespesialisten forsikringsselskapet henviser meg til? Hvor mye har jeg krav på i erstatning?

Vi har lang erfaring med personskadesaker og kan derfor tilby:
- informasjon om dine rettigheter - svar på dine spørsmål
- å avdekke hvilke forsikringer som gir utbetaling i din sak (det kan være flere enn du tror)
- saksoppfølgning overfor NAV og forsikringsselskap
- beregning av erstatningskrav

Vi følger din personskadesak fra A til Å for å sikre dine rettigheter. Dette fordi forsikringsselskapene samarbeider med hverandre og med NAV. 

Arbeidsrett

Vi har spesialkompetanse innen arbeidsrett gjennom lang erfaring på området. Vi bistår innen alle grener av fagfeltet. Vi bistår ofte i forhandlinger, oppsigelsessaker etc. Vi prosederer også saker for domstolene.

Familierett

Skilsmisse og samlivsbrudd kan skje i minnelighet eller bli svært konfliktfylt. I begge tilfeller er det viktig med profesjonell bistand. Vi hjelper med å fordele eiendeler og formue i henhold til gjeldende rett, og bistår i å lage skifteavtaler som  regulerer og løser problemer - samt forhindrer fremtidige konflikter.

Arv og skifte

Arv og skifte er gjerne knyttet opp mot både store verdier og mye følelser. Det er derfor viktig at slike saker behandles på en ordentlig måte. Vi legger stor vekt på å behandle slike saker raskt og effektivt, og har også den nødvendige kunnskap og erfaring for å kunne gjøre dette. For de involverte parter medfører dette en trygghet som forhindrer konflikter.

Fast eiendoms rettsforhold

Stadig flere opplever problemer i forbindelse med kjøp eller salg av fast eiendom, eller ulike tvister knyttet til en eksisterende eiendom. Vi har lang erfaring med de fleste slags tvister rundt fast eiendom, både for privatpersoner og bedrifter. Hos oss får du spisskompetanse og tett oppfølging av din sak. Vi har også jevnlig saker for domstolene.

Eiendomsmegling

Vi bistår jevnlig i salg av fast eiendom. Vi kan bistå i alle deler av slike oppdrag, herunder annonsering etc. Har du solgt selv? Vi kan også bidra til et trygt økonomisk oppgjør mellom kjøper og selger.

Barnevernsaker

I saker hvor familien kommer i barnevernets søkelys kan det raskt oppstå motsetninger og konflikter med barnevernet. Vi kan gi hurtig og kompetent bistand i kontakten med barneverntjenesten, i saker om akuttvedtak og i saker omsorgsovertakelse for fylkesnemnda og tingretten.

Gjeldsforhandling - tvangsfullbyrdelse - inkasso

Mange havner av forskjellige grunner i økonomiske problemer og har behov for profesjonell bistand.Vi har lang erfaring med rådgivning knyttet til bank- og inkassosaker. Vi gir bistand under gjeldsforhandlinger og ved tvangsfullbyrdelse.

Tingskadeforsikring

Tingskadeforsikring dekker fysisk skade eller tap på fast eiendom, maskiner, varer og løsøre. Denne forsikringen omfatter ofte dekningsområder som  brann, vann og innbrudd. Vi har lang erfaring med håndtering av tvister innen området både for forsikringsselskap og for privatpersoner.

Trygderett

Trygderett er et område de fleste før eller siden blir berørt av. Dessverre kan det skje at du ikke får ytelser du har krav på eller at ytelsen er feil beregnet.   Vi hjelper deg i saker om:
    • uførepensjon
    • ung ufør
    • sykepenger
    • attføring
    • yrkesskade
    • dagpenger
    • omsorgspenger
    • arbeidsavklaringspenger
    • grunnstønad
    • hjelpestønad

Dersom du mener du har krav på en ytelse, men har fått avslag hos NAV kan vi hjelpe deg i klageprosessen. Ofte kan man oppnå et annet resultat i klageinstansen eller Trygderetten.

Vi ringer tilbake

Ring oss på 901 52 780 eller skriv inn ditt navn og telefonnummer så ringer vi deg

Søk i nettsider